Monday, February 28, 2011

Activity with Glogster

My dear students, I would like you to create a new poster, but this time, an "interactive" one, and about any topic you like- in English, of course. You can do it by using the tool "Glogster".

This is a tutorial about how to use Glogster, and here, one more.

And here you have a wondeful example:

Saturday, February 26, 2011

Wiki about Romanticism

Together with some teachers of Spanish and some teachers of Catalan, I have created a Wiki about Romanticism. If you want to have a look, which would be great, click here.

By doing this, we tried to:
-create a site where students can relate the literary manifestations during these period in the three languages they know.
-serve as a model for further work for students, in which they will develope their reading and writing skills, as much as their capacity of collaborative work, and their digital and communicative competences.

I found the experience really rewarding: the topic was appealing, so the task became easy, and the process was fun because we collaborated and communicated a lot to each other.

So, my dear students, I think creating a Wiki about any topic you like is a great way to develope a lot of capacities while you are having fun. Why don't you try?

Monday, February 14, 2011

Reflexions sobre les activiats amb video i àudio.

Activitat 3, parlar.

Per a aquesta activitat vaig decidir utilitzar un exercici oral del llibre de text, que consistia en descriure un dels cinc animals imaginaris proposats per tal de que els companys endevinessin quin animal s'estava descrivint. No varem poder exposar les imatges a un format digital per que aquest exercici no estava disponible al cd de classe; encara així, vaig decidir-me per aplicar el vídeo amb aquesta activitat degut a que pareixia motivadora, divertida i adient als continguts que estàvem tractant- de fet, als alumnes els hi havia cridat l'atenció ja avants de que jo la presentés, la varen trobar al llibre i varen riure molt amb les imatges.També per això vaig preferir aplicar aquesta que no caviar-la per altra.

A l'hora de posar-la en pràctica, els alumnes varen preparar la seva descripció durant cinc minuts, i tot seguit, un per un, varen explicar-la als companys per a que endevinessin l'animal. Ells disposaven de les imatges al seu llibre de text.

En quant al fet de gravar als alumnes, va resultar en part decepcionant, ja que esperava que la idea els motivés, en canvi, molts no varen voler ser gravats, i molt menys, penjats al bloc. Encara així, amb els que varen estar disposats, varen fer una activitat de visionat dels vídeos per tal d'aplicar l'autoavaluació, que va resultar molt satisfactòria. Els alumnes varen veure les seues errades i es varen corregir a ells mateixos fàcilment, cosa que varen trobar útil i els va agradar.


Conversar.

Per a aquesta activitat vaig proposar que els alumnes mantinguessin una conversa, per parelles o grups de tres, sobre el que havien fet el cap de setmana, ja que estàvem tractant el Past Simple i el Past Continuous. Es varen preparar durant cinc minuts i després varem escoltar totes les converses.

Tal i com a l'activitat anterior, molts alumnes no valen voler que els gravés, a pesar de tractar de motivar-los explicant que veure les seves pròpies errades els ajudaria molt. Realment no esperava aquesta resposta negativa, però no vaig voler pressionar-los. Vaig fer la part d'autoavaluació amb els alumnes que si havia pogut gravar, i, novament, va resultar satisfactòria. Aquests alumnes, a més de l'aprenentatge que els otorga la realització de les activitats, rebran 0,5 més a la nota final.

Wednesday, February 9, 2011

My students in 2nd ESO describing an imaginary animal:
And talking about their weekend: