Thursday, March 10, 2011

Reflexió sobre "L'àrea de llengües i les TIC"

Acabat el curs "L'àrea del llengües i les TIC" he de dir que he quedat encantada amb els coneixements adquirits. Sens dubte, compleix les meves expectatives inicials, ja que considero que la meva pràctica docent i l'aprenentatge dels meus alumnes milloraran amb totes les eines que he pogut conèixer a través d'ell. Crec que els meus alumnes podran gaudir-ne més de l'aprenentatge de l'anglès, la qual cosa farà que aquest sigui més fàcil. Les noves eines apreses faciliten la tasca de proposar activitats més variades, més properes als seus interessos, i amb finalitats reals més evidents per a ells.

La finalitat d'una llengua és la comunicació, i per tant, és indubtable que una eina de comunicació com les noves tecnologies ha d'anar lligada a l'aprenentatge de les llengües. En un món com el que vivim hem d'aprendre a desenvolupar-nos i a fer un bon ús de les TIC, que tanta informació i utilitats posen al nostre abast. Per tant, crec que l'aprenentatge de llengües i l'ús de les TIC es complementen meravellosament.

A més, sobretot a l'hora d'aprendre una llengua estrangera, Internet ens obre una nova finestra al món i per tant fa que els contexts d'ús de la llengua durant l'aprenentatge siguin més reals, la qual cosa no sempre és fàcil en el nostre cas. En veure aquests contexts reals, els alumnes poden veure millor la finalitat de les activitats, i per tant, l'aprenentatge resulta més productiu.

Amb aquest curs he aprés bones maneres de dur a terme tot això. És cert que no sempre ha sigut fàcil poder aplicar totes les activitats degut a la manca de temps, però per al proper curs, ara que ja conec les eines, prepararé la meva programació tenint-les en compte, i així aquest problema quedarà resolt.

Per a concloure, només puc tornar a repetir que he quedat molt satisfeta, i que esper que això es reflecteixi en els meus alumnes.

Sunday, March 6, 2011

My poster about Poe.

I decided to create a poster with Glogster about Poe, one of my favourite writers.
By creating these poster I developed my capacity of using information and new technologies, and I improved my language skills. Also, I had a great time! Therefore, I encourage you to create one.
I suggested these activity as an optional one because we don't have time to do it in class before the term finishes, but if all of you did it, we could present your posters during the third term. I really think it would be a great and valuable experience.

I hope you do it!

Poster by Eloy.

Eloy decided to delight us with a poster about paintball. Great work!Just a couple of corrections: it is not "actue" but "act", and "it has", not "it have".